slideshow

مشخصات فنی رنگ ترافیک بر پایه رزین اکریلیک ترموپلاست سرد(T-10W)


این رنگها برپایه رزین اکریلیک ترموپلاست طبق استاندارد ملی 3758 بوده و چسبندگی بسیار خوبی بر روی سطوح سیمانی و آسفالته از خود نشان داده و مقاوم در برابر سایش می باشند. (قابلیت اجرا در ضخامت های از 100 تا 1000 میکرون)
موارد مصرف:
به منظور علامت گذاری محوطه و خط کشی جاده ها به کار برده می شود.

مشخصات شیمیایی:

رنگ پایه: رزین اکریلیک ترموپلاست
تعداد اجزای رنگ: یک جزئی
مکانیزم خشک شدن: تبخیر حلال
میزان درصد جامد مواد: وزنی(2±75%) حجمی (2±48%)
نقطه اشتعال: 19 درجه سانتیگراد

مشخصات فیزیکی:

فام رنگ: سفید(TAW) زرد(TAY)
براقیت: مات
دانسیته: (5/1-4/1) گرم بر سانتیمتر مکعب
بازتاب: حداقل 75%
پوشش تئوری برای لایه خشک به ضخامت 600 میکرون: برای فام سفید (m2/ Kg 2/1) و فام زرد(m2/ Kg 3/1)
قدرت پوشانندگی:
gr320 در متر مربع برای یک لایه رنگ به ضخامت 200 میکرون
gr 250 در هرمتر طول خط کشی به عرض 16 سانتی متر و ضخامت 600میکرون

زمان خشک شدن:

مدت زمان خشک شدن در دمای 25 درجه سانتیگراد برای فیلم تر به ضخامت 100 میکرون

خشک شدن سطحی خشک شدن نسبی خشک شدن کامل
5  تا 10 دقیقه 20 تا 25 دقیقه 2 تا 4 ساعت

شرایط رنگ آمیزی:

شرایط اجرای رنگ آمیزی: دما 5 تا 40 درجه سانتیگراد – رطوبت حداکثر 80%
دمای سطح :5 تا 45 درجه سانتیگراد(حداقل 3 درجه سانتیگراد بالاتر از نقطه شبنم)
رطوبت سطح : حداکثر 5%
تینر مورد نیاز جهت رقیق کردن: با توجه به روش اجرای رنگ آمیزی به نسیت 5 تا 10 درصد استفاده شود.

روش رنگ آمیزی: قلم مو – پیستوله

ضخامت فیلم رنگ: ضخامت فیلم ترحداکثر800 میکرون – ضخامت فیلم خشک400 - 300 میکرون

آماده سازی سطح:

آلودگیهای مختلف شامل گرد و غبار، چربی، روغن و دوده و عوارض ناشی از سایش لاستیک وسایل نقلیه و سایر آلودگیهای موجود روی سطح جادها و خیابان ها که عمدتاً ناشی از تراکم رفت آمد وسایل نقلیه سواری و باری است مانع از چسبندگی کامل رنگ به سطح شده و به دوام و عمر خط کشی آسیب وارد می نماید. قبل از اجرای خط کشی، سطح جاده را در امتداد مسیر خط کشی با استفاده از عملیات شستشو با جریان پر فشار آب و یا با استفاده از سیستم های فرچه با جریان هوای فشرده تمیز وآماده رنگ آمیزی نمایید. در صورت عدم امکان آماده سازی سطح به روش فوق، اجرای رنگ آمیزی در فصل مناسب و پس از دوره های بارندگی که سطح جاده ها بطور طبیعی تمیز و شستشو شده اند توصیه می شود. در مورد سطوح بتونی نیز حصول اطمینان از تمیز و خشک بودن سطح ضروری است. در صورتی که سطح قبلاً رنگ آمیزی شده است پاکسازی رنگهای قدیمی که چسبندگی خود را از دست داده اند نیز از اهمیت ویژه برخوردار است.

بسته بندی، انبار داری و ایمنی

بسته بندی: ظروف فلزی 20 لیتری و بشکه فلزی 220 لیتری

شرایط نگهداری: در محیط خشک و خنک با تهویه مناسب و با بسته بندی کامل و سالم نگهداری شود.

مدت زمان مجاز انبارداری: 12 ماه پس از تولید

هشدار:

این محصول حاوی حلال های آلی و قابل اشتعال است، از قرار دادن در مجاورت شعله به خطوط برق و تجهیزات الکتریکی خودداری نمایید. از تنفس گازها و بخار رنگ در زمان اجرا اکیداً پرهیز نمایید. با استفاده از لوازم حفاظت فردی ( کلاه، دستکش، عینک ، ماسک و ...) از پوست بدن و سایر اعضاء در برابر تماس با رنگ و تینر حفاظت کنید. در صورت رنگ آمیزی در محیط بسته تهویه محیط الزامی است. از رنگ آمیزی در فضای آزاد در هنگام بارندگی و وزش شدید باد خودداری نمایید. در صورت باقی ماندن مقداری رنگ در ظروف، درب آن ها را به خوبی بسته تا از خشک شدن و ضایعات رنگ و سایر خطرات و عوارض احتمالی جلوگیری شود.