slideshow

( Unsaturated Polyester Resin)UPR

این رزین ها حاصل واکنش منومر های اسید های دو عامله اشباع و غیر اشباع با مونومر های الکل ها دو عامله طی شرایط دمایی و زمانی خاص می باشند. با طراحی فرمولاسیون، کنترل مونومر ها و شرایط واکنش می توان رزین های پلی استر غیر اشباع با کاربرد مختلف را سنتز نمود.

روش های استفاده:

رزین های UPR به روش های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند از جمله این روش ها (قالب گیری فشاریinjection- compression molding (ICM) ، قالب گیری انتقالResin Transfer Molding )RTM( ، قالب گیری تزریقی، پالتروژن، پاشش رزین، رشته پیچی الیاف می باشد.

 

 

 

 

 

انواع رزین های پلی استر غیر اشباع:

  • رزین پلی استر غیر اشباع ارتو فتالیک
  • رزین پلی استر غیر اشباع ایزو فتالیک
  • رزین ونیل استر

صنایع مصرف کننده رزین های پلی استر غیر اشباع:

1-     صنایع ساختمانی آب و فاضلاب (کفپوش ها ، لوله های FRP ، لوله های GRP، مخازن آب و مخازن تحت فشار ، تولید وسایل بهداشتی )

2-     صنایع دریایی (قایق ها، شناور های باری ...)

3-     صنایع حمل و نقل( پلیمر های تقویت شده در کامیون ها، اتاق های پیش ساخته جهت حمل ،ضربه گیر های جلو و عقب کامیون ها و...)

4-     الکترونیک( پوشش های عایق با مقاومت حرارتی بالا)

میزان مصرف در سال 2016     شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان تحقیق در خصوص تولید انواع رزین های پلی استر خود را از سال 1386 آغاز کرده است و در حال حاضر قادر به تولید300 تن رزین در سال در این حوزه    می باشد. که با نهایی شدن و احرای طرح توسعه، ظرفیت تولید این دسته از رزین ها تا 1200 تن در سال افزایش خواهد یافت.