slideshow

 

دانلود بیانیه ثبت افزایش سرمایه

 

دانلود گزارش بازرس قانونی

 

لازم به ذکر است گزارشات مذکور در سایت کدال به نشانی   https://codal.ir موجود می باشد.