slideshow

رنگ های صدفی عموما از نوع پلی استر high durability یا براساس پلیمرهلی فلوِةوردار نظیر PVDF, FEVE ، جهت مصارف دکوراتیو ، نمای ساختمانهای اداری، فروشگاهها و همچنین در صنعت اتومبیل سازی کاربرد دارد .این نوع پوشش ها بر روی ورق های گالوانیزه و آلومینیوم و ورق های فولادی قابل اجرا است.

ویژگی رنگ های صدفی:

استفاده رنگ های صدفی که با افزودن ذرات خاصی تولید می گردند و تغییر رنگ پوشش از قرمز تا زرد و تا بنفش را با تغییر در زاویه دید میسر می سازند، رواج یافته است. در این نوع پوشش ها، از رنگدانه های ایجادکننده تداخل نور نظیر Pailocrom استفاده می شود.

sadafi color 1 sadafi color 6

 

دسته بندی رنگ های صدفی در صنایع مختلف

الف- رنگهای صدفی معمولی: دارای یک سری صفحات کوچک و شفاف و نازک ،فام رنگ حاصله سفید رنگ و با یک زاویه دید به خصوص (زاویه زود گذر) و با زمینه مشکی و یا تیره فام اصلی دیده می شود.

ب- رنگهای صدفی متالیک: با اضافه شدن اکسید های فلزی رنگی و مواد رنگزا ، رنگهای مشابه متالیک مثل نقره ای، مسی، طلایی، دیده می شود.

ج- رنگهای صدفی تداخلی: فام فیلم حاصله از این نوع پوششهای صدفی علاوه بر در زاویه زودگذر، در زاویه های دیگر نیز قابل تغییر است.
sadafi color 3

 

تشریح شماتیک رنگ های تداخلی صدفی:

1- براساس ضخامت هسته میکا
2- براساس ضخامت دی اکسید تیانیوم پوشش داده شده نور در زوایای مختلف و با طول موج های مختلف بازتاب میشود و منجر به فام ها یمختلف در زوایای مختلف می شود.

sadafi color 4

تفاوت رنگهای صدفی و متالیک:

1- قابلیت ساخت رنگهای صدفی پایه آب نسبت به رنگهای متالیک بهتر و پایداری بیشتری دارد.
2- اثر پاک کنندگی: به دلیل ماهیت مواد تشکیل دهنده، قدرت پاک کنندگی سطح نسبت به متالیک بهتر است.
3- عمر مفید رنگ: ماندگاری رنگهای صدفی در انبار بیشتر است.
4- قیمت: از نظر قیمت هر دو نسبت به رنگهای معمولی گرانترند و هر دو یکسان هستند.
5- به دلیل پایداری بهتر در آب و نداشتن فلزات سنگین مشکل محدودیت زیست محیطی ندارد.
6- در رنگهای متالیک محدودیت در فام وجود دارد (نقره ای ،مسی و طلایی) در حالیکه در رنگهای صدفی طیفی از فامها وجود دارد.